Arkiv | januar, 2017

Tirsdag 31.1.

30 jan

31/01. Den store oversikten, hva er hva i den digitale verden. Familier og enheter. Apple og PC, Windows og Mac, Iphone og Android… (Samsung mobil og nettbrett)

Dette prater vi om kl.10.00-12.00. Så lunsj kl.12-00-12.30 kr.40,-

Nettcafè kl.12.30-14.00. Her får du hjelp til det du har spørsmål om.

Begynner-kurs Pc

24 jan

Vi starter opp begynner-kurs på PC.

Halden Frivilligsentral, Violgt. 14.

Torsdag 26. jan. kl. 10.00-12.00.

Vel Møtt.

Tirsdag 24.1.2017.

20 jan

Vi møtes igjen tirsdag 24. jan. kl. 10.00.

Halden Frivilligsentral, Violgt. 14.

Første dagen ønsker vi å orientere om hva vi har for planer på våren.  Vi ønsker å kartlegge hva medlemmene har av utstyr.

Vi vil gi en kort historikk, for så å bygge opp en facebook profil fra bunnen. Det er en rekke innstillinger som vi ønsker dere som brukere av Facebook skal kjenne til. Ta med egen PC.

Vi tar sikte på å starte Nybegynnerkurs neste uke. Det vil bli kunngjort her på hjemmesiden vår.

Ta med en venn eller venninne. Hjertelig Velkommen.

Oppstart 2017.

6 jan

Ønsker alle ett Riktig Godt Nytt År.

Vi starter opp

Tirsdag 24 januar kl.10.oo

På Halden Frivilligsentral Violgt. 14.

Referat Årsmøte 2016.

6 jan

REFERAT FRA ÅRSMØTE 6. DESEMBER 2016

Årsmøtet ble avholdt på Frivilligsentralen tirsdag 6.12.16 kl. 10,00
Innkalling til årsmøtet ble godkjent.
Til møteleder ble valgt: Karsten Svendsen.
Til referent ble valgt: Turid Hanssen.
Til å underskrive protokollen ble valgt: Vivi Johansen og Bjørn Megning Jensen.
Årsmeldingen ble referert og enstemmig godkjent.
Regnskapet ble gjennomgått og enstemmig godkjent.
Til styret var Ellen Idebøen,Turid Hanssen og Per Hvamstad på valg.
Det nye styret består av følgende personer:
Karsten Svendsen – styreleder – Gjenstår
Per Hvamstad – styremedlem – Valgt for 2 år
Turid Hanssen – styremedlem – Valgt for 2 år
Vivi Johansen – styremedlem – Valgt for 1 år
Revisor: Kari Andersen
Valgkomite: Vigids Solli og Bjørn Megning Jensen

Halden, 6.12.2016

Turid Hanssen Vivi Johansen Bjørn Megning Jensen
Referent

Årsmelding 2016.

6 jan

Årsmelding.
Seniornett Halden 2016.

Seniornett Halden har pr. dags dato 73 medlemmer.
Vi har hatt 5 styremøter på våren og 5 styremøter på høsten
Vi har hatt 16 møter på våren. Dugnad og avslutning 5. mai.
Høst-semesteret startet 23 august og vi har hatt 14 møter. Årsmøte 6-12.

Vi har hatt mange nye og gamle temaer. En del temaer har også vært repetert, det viser seg nyttig. Vi har også gått gjennom sikkerhet for medlemmene på digitale medier. Gode passord og 2-trinns innlogging.
Vi har hatt litt tilbakegang på medlemmer. Vi sliter litt med å få nye medlemmer og få flere instruktører. Vi trenger å få til begynner-kurs.

Vi ligger på ca 15-20 deltakere. Stort sett de faste.
Vi valgte ikke å ha Seniorsurf-dagen, der tema i år var Slektsforskning.

Vi ser tilbake på et lærerikt år.

Vi har som vanlig et særdeles godt sosialt miljø, med hyggelig lunchservering og prat rundt bordene. Vi gir honnør til kjøkkenpersonalet. Vi setter stor pris på at Bjørn Megning Jensen som fikk Frivilligprisen 2016 for sin innsats i Seniornett Halden.

Styret ved Karsten Svendsen