Arkiv | november, 2014

Årsmelding for Seniornett Halden 4.nov.2014

7 nov

Seniornett Norge er en frivillig organisasjon som startet i 1997 for å inkludere seniorene i den digitale hverdagen. Både i arbeidslivet, i det sosiale livet og i den praktiske hverdagen kreves det i dag at man mestrer data.

Seniornett Halden ble startet den 10.05.2011 med eget styre og egne frivillige instruktører Reidun Hartviksen har vært styremedlem,og Bjørn Megning Jensen og Terje Nohr har vært kursinstruktører siden starten.

Det har vært ulik sammensetning av styret, men dette er den første årsmeldingen som skrives, og vedtekter for klubben vil bli vedtatt på årsmøtet 4.nov.-14.

Medlemstallet i klubben er stadig økende, og i dag har vi 89 på medlemslista. Seniornettklubben har holdt til i Frivilligsentralens lokaler, og det har vært kursplaner både for nybegynnere og videregående. Det har vært ca 15 deltakere på hvert av kursene, og det er passe med tanke på plasskapasitet. White Box har vært tilholdssted for den ene av gruppene. Kursene starter nå opp kl 10.00 på tirsdager, og holder på til lunsj kl 12.00. Etter dette sosiale og rimelige måltidet (30,-kr) er det tid for Nettkafè . Da får medlemmene individuell hjelp av kurslederne eller hverandre.

Det er alltid behov for frivillige instruktører. Bjørn Megning jensen har vært trofast siden oppstart. Han er klubbens viktigste ressurs med stor kompetanse på området. Likeså har Terje Nohr, Karsten Svendsen og Tom Wahlstrøm vært gode støttespillere. Terje har benyttet seg av sønnens datakurs som ligger på Høyskolens nettsider, og slik har også medlemmene fått tilgang til dette. Reidun Hartviksen har vært kontaktansvarlig for klubben.

Studenter fra norskkurs på Kompetansesentret har vært hjelpeinstruktører . Denne høsten er det Daria Brattaas fra Russland og Retchel Johansen fra Filippinene som hjelper til .

Vi starter nybegynnerkurs to ganger i året, i januar og september. På et orienteringsmøte deles det ut kursmateriell som må betales av deltakerne selv. 

Seniornettdagen 9.okt.2013 var et meget vellykket arrangement med mange gode innledere fra lokalt og Oslo. Vi hadde også planer for et lignende tiltak i høst, men av ulike årsaker valgte vi å utsette det til neste år.

Styret består inneværende år av følgende: Karsten Svendsen, styreleder, Reidun Hartviksen, kasserer og Tom Wahlstrøm og Berit Lindstrøm som styremedlemmer. Bjørn Megning Jensen Og Terje Nohr har deltatt på styremøtene etter behov.

En takk til alle frivillige som deltar og deler sin kunnskap til glede og nytte for oss alle.

 

Styret