Arkiv | desember, 2014

Juleavslutning 9. desember kl.10 Whitebox på Frivilligsentralen.

2 des

Hva skjer  på Juleavslutningen på tirsdag:

kl. 10 -12      Vi får besøk av Joop Cuppen fra Seniornett Sentralt. Whitebox

  • Hva skjer med Seniornett
  • Landsmøtet sentralt, hva skjedde ?
  • Utgivelser
  • Hva kan sentralt gjøre for klubbene ?
  • Hva kan sentralt gjøre for medlemmene ?
  • Sommerskole/kurs ?
  • Framtidsplaner
  • Spørsmål fra oss ?

kl. 12 – 13.30     Grøt, sosialt og kos (oppmerksomheter) Stua

skindeepblogg_jul_65904135

Vi starter opp igjen 13. januar 2015 kl 10.00 i Whitebox på Frivilligsentralen. 

Du er velkommen. Ta gjerne med en venn, så blir klubben vår større.

Referat Årsmøte 2014 : 4/11

2 des

Årsmøte seniornett Halden 4.11.2014

Tom Wahlstrøm valgt til møteleder og Per Hvamstad referent.

Årsmelding opplest og vedtatt.

Dette er første årsmelding siden starten av Halden seniornett i 2011.

Berit,Reidun og Bjørn ble hyllet for sin innsats.

Regnskap.

Reidun har ordnet kursmateriell etc. Det må avklares hva som skal betales av hvem når det gjelder arbeider m.ledninger etc. i White box. Det må avklares hva seniornett skal betale. På konto står kr.10050. Nettsiden koster kr.621 i året og er betalt ut 2015. Inntekter består av 100 kr. per medlem fra seniornett sentralt. Det kan bli aktuelt å søke sponsorer(banker etc.) for økte inntekter. Wenche har hittil ført regnskap.Regnskap fra nov. til nov. Årsmøtet vedtok at nytt styre fører dette videre. Reidun får dekket sine telefonutgifter.

Valg.

Til nytt styre ble valgt: Turid Hanssen, Eva Helseth Sætre, Tom Wahlstrøm og Per Hvamstad. Valget ble gjort med akklamasjon. Styret velges vanligvis for to år,men denne gangen Eva og Tom for ett år,de resterende for to. Styret konstituerer seg selv. Reidun fortsetter som kontaktperson vedrørende medlemslister og medlemskontakt.

Seniornett Halden har gratis lokaler i Halden frivilligsentral og deltar i dugnad evt. vår og høst.

Regnskapet er mangelfullt. Det skal utarbeides budsjett. Styret oppnevner revisor i år 2014.Styret vil sette opp handlingsplan. Styret velger nettredaktør. Styrereferater legges ut på hjemmesiden.

Det er ingen geografisk begrensning for medlemskap.

På årsmøtet deltok 21 personer.

Neste styremøte er 18.11.2014 kl.1230.